Φωτογραφίες

Φωτογραφίες από την εκδήλωση στην Πάτρα εν όψη της πανελλαδικής διάσκεψης του Μετώπου, στις 28 Μαρτίου 2011