ποιοι ειμαστε

Το «Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής» αποτελεί πρωτοβουλία για την συγκρότηση μιας ευρύτατης συμπαράταξης δυνάμεων, πολλαπλής πολιτικής προέλευσης ή και κοινωνικών δυνάμεων στον διπλό στόχο: απομάκρυνση της κυβέρνησης – ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη. Ιδρυτικά του μέλη είναι οργανώσεις και πρόσωπα προερχόμενα από την ριζοσπαστική αριστερά, τον σοσιαλιστικό χώρο, την αυτοδιοίκηση, οικολογικές οργανώσεις, κινήματα.

Το Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής είναι ένα ανοικτό
 πολιτικό σχέδιο. Είναι ταυτόχρονα εστία παραγωγής ιδεών, προτάσεων, κινηματικών δράσεων.. Είναι μια πρωτοβουλία που μπορεί να ανθίσει μόνο σε συνθήκες συντροφικότητας, διαφάνειας, αλληλοεκτίμησης.
Η πρωτοβουλία μας συσπειρώνει οργανώσεις, ομάδες, αγωνιστές. Με αυτή την έννοια τέτοιοι πρέπει να είναι οι κανόνες λειτουργίας, οι οποίοι, μαζί με την πολιτική του πλατφόρμα, εξασφαλίζουν ένα χώρο δημοκρατικής συνάντησης και συγκρότησης, ένα χώρο δημοκρατικής έκφρασης, που επιθυμούμε να είναι πρότυπο και υπόδειγμα για ευρύτερες μετωπικές συσπειρώσεις.